Nieuwjaarsspeech 2013 Afdrukken E-mailadres
Dames en heren en ponyruiters,
Mij is gevraagd om een korte nieuwjaarsboodschap tot u te richten.
Voor diegene die mij nog niet kennen, ik ben Koos Gondelach en lid van het bestuur van het HVP vanuit de menvereniging. Omdat Leen de Boer is afgetreden als voorzitter van het HVP zullen we het voorlopig zonder voorzitter moeten stellen, maar daarover straks meer.
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de zogenaamde fusie van de drie vereniging binnen het HVP. Op bestuurlijk nivo zijn we zeer druk bezig geweest met de eenwording. We wisten dat 2012 een zogenaamd overgangsjaar zou worden. In mijn optiek heeft het ook te maken met vertrouwen in elkaar hebben en goed oog hebben voor elkaars belangen. Ik kan verheugd constateren dat het onderling vertrouwen fors gegroeid is het afgelopen jaar en dat dit een goede basis is om met elkaar te werken waarvoor we opgesteld staan.  Namelijk ons richten op het zo optimaal mogelijk kunnen beoefenen van de paarden en ponysport. Of dit nu dressuur rijden, springen of mennen is. Het is de paarden en ponysport welke ons bindt. De bestuursvergaderingen binnen het HVP vinden dan ook in een goede constructieve sfeer plaats.
Helaas moeten wij constateren dat het dagelijks bestuur heeft besloten om af te treden per 31 december 2012. Nadrukkelijk wil ik stellen dat er geen sprake is geweest van ruzie of onenigheid binnen het bestuur, maar elk DB lid heeft om zijn eigen moverende redenen besloten om er mee te stoppen.
Gelukkig zijn we met het feit dat Aalt Geurts de financiën zal blijven beheren, maar niet meer in de functie van bestuurder.  Financiën is Aalt zijn ding, maar van het vergaderen werd hij wat minder blij. Gelukkig hebben wij zo een prima constructie gevonden om de financiën in vertrouwde handen van Aalt te houden.
Leen de Boer en Frits Fabriek zullen zich blijven inzetten om de contacten met de Gemeente te blijven onderhouden. Zoals wellicht bekend is er door de beide heren het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken om het HVP bij de gemeente zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Beiden  blijven zich dan ook inzetten om een substantiële bijdrage van de gemeente Putten los te krijgen, om onze investeringsplannen in het HVP complex verder mogelijk te maken. Zowel Leen, Aalt als Frits hebben duidelijk gesteld geen afscheid te willen nemen, omdat hun betrokkenheid bij het HVP groot zal blijven. Wel wil ik hen van harte danken voor hun tijd en inspanningen voor het HVP.
Arjanne van Drie tenslotte heeft besloten om te stoppen met haar secretariële werkzaamheden omdat zij meer tijd beschikbaar wil hebben voor andere zaken. Wij willen Arjanne van harte bedanken voor haar inzet.
Dat brengt ons gelijk op het onderdeel vrijwilligers. Om een goed en levendig verenigingsleven mogelijk te maken zullen de leden op gezette tijden bereid moeten zijn om taken op wedstrijden, onderhoud van het complex of onderhoud van ander materieel op zich te nemen. Eerlijk gezegd zal daar in de breedte nog een slag gemaakt moeten worden. We zijn zeer blij met een behoorlijk aantal vrijwilligers, maar er zijn ook nog veel leden die deze verantwoordelijkheid niet of te weinig invullen. Wij zullen in 2013 ook op deze leden een beroep gaan doen om hun verantwoordelijkheid in deze op zich te nemen. Immers een vereniging kan alleen op deze manier haar bestaansrecht.
Het jaar 2012 zullen we financieel met licht positieve cijfers kunnen afsluiten. Gelukkig kunnen we constateren dat het HVP financieel gezond is. Wij zijn als bestuur druk bezig om te kijken of uitbreiding van de kleine rijhal tot de financiële mogelijkheden behoort. Wij willen als HVP bestuur alles in het werk stellen om met elkaar zo maximaal mogelijk onze geliefde sport te kunnen beoefenen. Ik spreek de wens uit dat alle leden hier hun steentje aan bij willen dragen en wens u allen een gezond en een sportief 2013 toe.
 

Hoofdsponsor

Banner