Hippisch Verband Putten

Van de 3 afdelingen binnen het HVP is Het Gouden Hert de oudste vereniging.
Wanneer we de geschiedenis van Rijvereniging Het Gouden Hert nagaan dan onderscheiden we hierbij twee perioden, nl. die van 1941-1952 en van 1962 tot heden.

In 1941 is de rijvereniging opgericht en werden er lessen gegeven in de Hellerbuurt. Daarnaast werden er al wedstrijden gehouden en enkele cross-country’s op de terreinen van de heren van Nijhuis en Doppenberg, leden van het eerste uur.

In de winter van ’44-’45 waren vele paarden door de Duitse vorderingen weg en kwam de vereniging tijdelijk tot stilstand. Na de bevrijding kwamen de leden weer bijeen en besloot men om de vereniging een naam te geven.  In eerste instantie was dat: ‘de Veluwe Ruiters’, maar deze naam bleek in 1946 al door een ander LRV te worden gevoerd. De naam werd ‘Het Gouden Hert’.

Naast het voorzitterschap van dhr. C. van ’t Klaphek werd er een ere voorzitter benoemd: Jhr. Boreel van Oldenaller. Er werd besloten om lid te worden van de Gelderse Bond en van de Kon. Ned. Federatie van Landelijke Rijverenigingen.

Men was in 1946 zeer actief, er werd veel deelgenomen aan streekwedstrijden, concoursen, cross-country’s en demonstraties.

Begin jaren 50 daalde het aantal leden dusdanig dat de vereniging in 1953 werd ontbonden. Er volgde een lange rusttijd.

In 1961 bleek de belangstelling toch weer terug te komen. In de zaal van de Boerenbond werd de vereniging heropgericht. Als instructeur werd dhr. H. Bouwman uit Terschuur aangetrokken. In 1963 werd weer aangesloten bij de Federatie.

Begin jaren 60 is tevens de ponyclub “De Lilliputters” opgericht, hetgeen er toe leidde dat de paardensport in Putten een enorme boost kreeg.  Instructeur bij de ponyclub was dhr. H. Aalten.

Het Gouden Hert en de Lilliputters hebben op verschillende locaties hun lessen kunnen organiseren, o.a. aan de Husselsesteeg. ’s Winters werd er uitgeweken naar o.a. Garderen bij de fam. Diks.

Vanaf 1960 organiseerde Het Gouden Hert het jaarlijks terugkerende Concours Hippique, in eerste instantie als Ruiterdemonstratie, later als avondconcours op het feestterrein aan de Hoofdlaan. Dit  om geld te vergaren voor een eigen terrein en een binnen manege.

In december 1983 werd dat gerealiseerd: een mooi  terrein van 4 hectare met een buitenbak en binnenbak van 20 bij 40 meter,  met kantine.

Ook de ponyclub maakte direct gebruik van deze accommodatie. In 1997 kan een tweede, grotere binnenbak, van 20 bij 60 meter,  gerealiseerd worden.

Naast het rijden op paard en pony werd er steeds meer sportief met paard en wagen gereden, ook op wedstrijdniveau hetgeen in Putten heeft geleid tot de oprichting van menvereniging “Het Gouden Span”. Een bloeiende vereniging met veel  mennende leden van jong tot oud. Elk jaar organiseren zij in maart een oefenmarathon, waar menners uit het hele land graag komen rijden.

In 1997  zijn de verenigingen samengegaan tot “Het Hippisch Verband Putten” en maken zij allen gebruik van de accommodatie. De accommodatie aan de Halvinkhuizerweg is, in de loop der jaren, nog verder uitgebouwd tot een prachtig paardensportcomplex, waarbij alle facetten van de paardensport uitgevoerd kunnen worden. Dit dankzij de inzet van vele vrijwilligers en financiële steun van de Gemeente Putten.

Hippisch Verband Putten bestaat uit de volgende drie verenigingen:

HetGoudenHert Logo HetGoudenSpan Logo Lilliputters Logo 

17,10,-7,45,1
1,600,60,1,1000,5000,50,800
30,100,1,50,12,30,50,1,70,12,1,10,0,1,1,5000
0,1,0,0,0,40,10,5,0,1,0,15,0,0
van-Wijncoop
Bakkerij Looijengoed
Rofianda-Agri
Marinus Jansen
Stapelhout
Struik
Guliker
van de Mheen Grondwerken
van Huenen
van Kempen
Tomassen
van de Mheen Foodservice
Garagebedrijf van Veenhuizen

Contact

Hippisch Verband Putten
Halvinkhuizerweg 78-80
3882 LA PUTTEN
Tel.: 0341-351779
info@hippischverbandputten.nl